RODO - TWOJE DANE OSOBOWE
Uprzejmie informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych do realizacji zamówienia, rejestracji czy zapytania mailowego jest "OPTYKA Jadwiga Bossowska" z siedzibą w Tarnowie, Plac Sobieskiego 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji naszej usługi i przechowywane do czasu jej zakończenia. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu, nie będą udostępniane i przekazywane innym podmiotom. Wyłacznie w przypadku danych dotyczących realizacji recept okularowych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne dane będą przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia oddział w Krakowie w celu uzyskania refundacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.


DANE OSOBOWE - FAKTURA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych do wystawienia faktury jest "OPTYKA Jadwiga Bossowska" z siedzibą w Tarnowie, Plac Sobieskiego 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, oraz w celach księgowych. Dane te mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.


 http://www.kielce.ap.gov.pl/container/monitoring.jpg MONITORING NA TERENIE OBIEKTU:  OPTYKA JADWIGA BOSSOWSKA, Tarnów,  Al.Solidarności 29
Administratorem systemu monitoringu jest OPTYKA Jadwiga Bossowska, Pl.Sobieskiego2, 33-100 Tarnów

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Zapisy z monitoringu  przechowywane są w okresie maksymalnym do 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


KONTAKT do administratora w sprawie danych osobowych: optyka@optykatarnow.pl