NOWY GABINET LECZENIA ZEZA
Dyplomowana ortoptystka Izabela Michalik-Domańska

rejestracja telefoniczna, tel. 508 071 014
http://ortoptystka.eu

OFERTA:
- diagnoza w kierunku zeza i niedowidzenia,
- ćwiczenia niedowidzenia(tzw. leniwego oka),
- ćwiczenia zaburzeń ruchomości gałek ocznych,
- ćwiczenia ortoptyczne (braku widzenia obuocznego, braku lub słabej fuzji i stereopsji),
- ćwiczenia antysupresyjne (tłumienia wrażeń wzrokowych)
- zaburzenia akomodacji (ćwiczenia poprawiające zdolność napinania i rozluźniania akomodacji)